Wykłady i zadania do kursu z termodynamiki MT.


Wykłady:

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

Część 5

Część 6

Część 7

Część 8

Część 9

Część 10

Część 11

Część 12


Zestawy zadań na ćwiczenia:

Zestaw 1 pdf

Zestaw 2 pdf

Zestaw 3 pdf

Zestaw 4 pdf

Zestaw 5 pdf

Zestaw 6 pdf

Zestaw 7 pdf

Zestaw 8 pdf

Zestaw 9 pdf

Zestaw 10 pdf

 


to go back to main page click here

 

(Aktualizacja 18.02.2021)